English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

5. Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü Trakya'nın Geleceği Sempozyumu